تبلیغات
اعتبار گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو,مشاوره ایزو,مشاور ایزو,ایزو9001,ایزو,اخذ ایزو

اعتبار گواهینامه ایزو

مراجع صدورگواهینامه ایزو

اعتبار گواهینامه ایزو : شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ( CB:Certification Body ) را مرجع صادرکننده می نامند .

مرجع صادرکننده بایستی با رعایت الزامات اجباری براساس استاندارد ISO17021 توسط یک ارگان دولتی یا غیرانتفاعی معتبر اعتبار بخشی شده باشد.

هرکشور یک ارگان اعتباربخشی ( AB:Accreditation Body) دولتی دارد .

برای مثال ارگان اعتباربخشی ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) می باشد .

فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی IAF

ارگان های دولتی اعتباربخشی اکثر کشورهای جهان عضو (فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی) IAF می باشند .

سایت رسمی IAF ( فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی ) : https://www.iaf.nu

یکی از روش های مطمئن جهت بررسی اعتبار مرجع صدورگواهینامه با مرجع اعتبار دولتی سایت https://www.iaf.nu می باشد .


برچسب ها : گواهینامه ایزو , مشاوره ایزو , مشاور ایزو , ایزو9001 , ایزو , اخذ ایزو , دریافت گواهینامه آموزشی ,
+ نوشته شده در يکشنبه 15 مهر 1397ساعت 10:36 توسط sina | | تعداد بازدید : 3