datissystem.wblog.xyz http://datissystem.wblog.xyz wblog.xyz fa wblog.xyz wblog.xyz هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو http://datissystem.wblog.xyz/post/8 <br /><p>هزینه مشاوره و صدور<a href="https://datissystem.com/">گواهینامه</a> <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">ایزو</a> ما درخواست های زیادی برای مشاوره و اجرای  سیستم مدیریت کیفیت (QMS)  بر اساس <a href="https://www.datissystem.com/iso-9001/">ایزو 9001</a> از سوی شرکتها یی داریم که سعی دارند خرج روی دست ما بگذراند.</p><p>این درخواست شامل همه سیستمهای مدیریت کیفیت می شود ازقبیل: ایزو تی اس 16949 ، AS9100 ، TL9000ایزو 13485 ، و ایزو 14001 و ohsas 18001 .</p><p>هزینه مشاوره و صدور <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">گواهینامه ایزو</a>  برای هرشرکت می تونه خیلی متغیر باشه .</p><p>شما بایه بررسی کوتاه می تونید به این موضوع پی ببرید .</p><p>رنج هزینه هایی که اعلام میشه از حدود یک میلیون تا 160 میلیون تومن هست .</p><p>قیمت واقعی وابسته ست به اندازه و پیچیدگی شرکت شما و آنچه شما خواهانش هستید .</p><p>همچنین به سطح ونوع خدماتی که دنبالش هستید.</p><h2>فروش مستندات <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">ایزو</a> و آموزش <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">ایزو</a></h2><p>درپایین ترین سطح شما میتونید یه بسته مستندات <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">ایزو</a> روبه قیمت پایین خریداری کنید .</p><p>این روش شما رو بایه سری مدارک متنی عمومی مواجه می کند که بایستی ویرایش شود ( جاهای خالی رو پرکنید) تا نشون بده که عملکرد شرکت شما رو پوشش می دهد .</p><p>ولیکن شما همچنان نیاز به آموزش کارکنان ، مدیریت و ممیزهای داخلی خود دارید .</p><p>این آموزش می تونه به صورت آنلاین باهزینه های چند صد هزارتومانی انجام بشه .</p><p>که این دوره های آنلاین خیلی عمومی هست و در نتیجه ارزشی برای کسب و کار شما ندارد به خصوص تو مواردی که شما شرکت تولیدی نباشید .</p><p>عموما ، عمده شرکتهای مشاور با تبلیغاتی نظیر <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">ایزو</a> فوری  ، قیمت مناسب  ، خودتون انجام بدهید ، … برای شرکت هایی که یه محصولی رو تولید می کنند مناسب هستند .</p><p>البته شرکت هایی که به کل فقط متقاضی دریافت <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">گواهینامه ایزو</a> هستند موضوع جداگانه ایست .</p><p>و اشخاص و شرکت های مشاور ایرانی عمدتا مشغول  فروش گواهینامه ایزو هستند  که بحث دیگریست .</p><h2>فروش مستندات ایزو به همراه <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">آموزش ایزو</a></h2><p>در رنج متوسط روبه پایین خدمات به  ارائه مستندات به همراه آموزش های عمومی و راهنمایی های مختصر می باشد .</p><p>عموما  این روش خیلی با روش قبلی متفاوت نیست . خروجی این سیستم معمولا بهتر و سریعتر از روش قبلی ست .</p><p>مشتری ها نیز رضایت نسبی دارند .</p><h2>مشاوره ایزو   برای اخذ گواهینامه ایزو</h2><p>در رنج متوسط رو به بالا مشاورهای واقعی هستند که به صورت مستقیم جهت اجرای استانداردهای <a href="https://www.datissystem.com/iso-9001/">ایزو 9001</a> ، تی اس 16949 ، AS9100 ، TL 9000  ، ایزو 13485 ، ایزو 14001 و ohsas18001 به روشی که خاص شرکت شما باشد.</p><p>هدف و تخصص این مشاورها ایجاد سیستمی ست که حداقل الزامات استاندارد موردنظر را پیاده سازی کند .</p><p>با استفاده از <a href="https://www.datissystem.com/iso-9001/">ایزو 9001</a> ، TS16949 ، AS9100 ، TL9000 یا ایزو 13485 به عنوان قالب برای سیستم عامل کسب و کار پر بازده و بکارگیری از روشهای پیشرفته ( شناسایی فرآیندها ، نقشه فرآیندها ، نظارت و اندازه گیری فرآیند ، حل مشکلات و آنالیز ریشه یابی ، لین ، شش سیگما وغیره ) هدف ارائه خدمات نیستند .</p><p>بیشتر ، روش در شکل رهبر و نطارت بر ارتباطات می باشد .</p><h2>استفاده از روش های پیشرفته <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">مشاوره ایزو</a></h2><p>در سطح بالاتر مشاوران سیستم های مدیریت که شرکت ها را در مهندسی و یا باز-مهندسی سیستم مدیریت کسب و کار کمک میکند و ثبت گواهینامه یک محصول جنبی محسوب می گردد .</p><h2>هزینه مشاوره و صدور <a href="https://www.datissystem.com/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/">گواهینامه ایزو</a></h2><p>تعدا این مشاورها کمتر هست و گزینه های راهبری و پشتیبانی کلید در دست رو به مشتری پیشنهاد می دهند .</p><p>مهارت و تجربه آنها فراتر از اجرای  استانداردها ست تا روشهای پیشرفته ( شناسایی فرآیندها ، نقشه فرآیندها ، نظارت و اندازه گیری فرآیند ، حل مشکلات و آنالیز ریشه یابی ، لین ، شش سیگما وغیره )رو پوشش بده .</p><p>دوروش آخر بیشتر توانایی ها و خدمات مجموعه ما رو توصیف می کنند .</p><h2>قیمت ایزو</h2><p>برخی از استاندارد ها</p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>IMS</strong> سیستم مدیریت یکپارچه</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>OHSAS 1001 : 2007</strong> استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 9001 : 2008</strong> استاندارد سیستم مدیریت کیفیت </span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO14001:2004</strong> استاندارد  سیستم مدیریت محیط زیست</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 10002 : 2004</strong> استاندارد سیستم رضایت مندی مشتریان</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 22000 : 2005</strong> استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 13485:2003</strong> استاندارد سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO/ TS 16949:2009</strong> استاندارد سیستم مدیریت صنایع خودرو سازی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 17025:2005</strong> استاندارد سیستم مدیریت آزمایشگاه</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO / TS 29001:2010</strong> استاندارد سیستم مدیریت صنایع نفت,گاز و پتروشیمی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 27001:2005</strong> استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 10006 : 2003</strong> استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه‌ها</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 17020:1998</strong> استاندارد سیستم مدیریت صلاحیت سازمانهای بازرسی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 50001:2011</strong> استاندارد سیستم مدیریت انرژی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 10015:1999</strong> استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 15189 : 2007</strong> استاندارد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 1765 : 1986</strong> استاندارد فرش ماشینی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 12944-5 : 2007</strong> استاندارد رنگ و روغن جلا</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 12647 : 2004</strong> استاندارد صنعت چاپ</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 3632:2011</strong> استاندارد زعفران و ادویه</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 16050:2003</strong> استاندارد آجیل و خشکبار</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 6820:1985</strong> استاندارد نان</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO 9202:1991</strong> استاندارد جواهرات, طلا و نقره</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>ISO8561 – IEC 60335-1</strong> استاندارد تولید انواع یخچال و فریزر خانگی</span></p><p align="justify">• <strong>HACCP</strong> استاندارد آمریکایی سلامت غذا</p><p><span style="font-size: small;">• <strong>Halal</strong> تطابق مواد غذایی با الزامات قوانین اسلامی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>CE</strong> استاندارد محصول در اروپا , تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>EFOM</strong> گواهینامه تعالی سازمانی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>E-Mark</strong> استاندارد وسایل نقلیه در اروپا</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>HSE-MS</strong> سیستم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست</span></p><p align="justify">• <strong>QS 9000</strong> استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی</p><p>• <strong>GMP</strong> عملکرد خوب در تولید</p><p><span style="font-size: small;">• <strong>GDP</strong> عملکرد خوب در توزیع و پخش</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>GLP</strong> عملکرد خوب آزمایشگاهی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• Global GAP استاندارد محصولات باغی و کشاورزی</span></p><p align="justify">• SA 8000 مدیریت حفظ حقوق کارکنان و تولید کالا طبق مسائل اجتماعی و اخلاقی</p><p>• DIN EN 676:2008 استاندارد مشعل‌های گازسوز</p><p>• <strong>EN 9100</strong> استاندارد مدیریت هوا فضا</p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>5S</strong> استاندارد آراستگی سازمان</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>6 Sigma</strong> استاندارد سیستم توسعه و گسترش متدهای مدیریتی و تحول سازمانی</span></p><p align="justify"><span style="font-size: small;">• <strong>COC – Certificate of Conformity</strong> گواهینامه انطباق با استانداردهای بین المللی </span></p><p> </p><p class="mtf tagcloud single_post"><span>نشانه گذاری </span> <a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">آموزش ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">اخذ گواهینامه ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">انواع ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">فروش مستندات ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">قیمت ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">گواهینامه ایزو</a></p><p> </p> 1397|7|15|0 10|39 http://datissystem.wblog.xyz/post/8 اشتباهات متداول در اخذ ایزو کدامند http://datissystem.wblog.xyz/post/7 <h4>اشتباهات متداول در اخذ ایزو کدامند ؟</h4><p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خرید گواهینامه ایزو</span></strong></p><p>ارزش و اعتبار<a href="https://datissystem.com/"> گواهینامه ایزو </a>در آموزش و پیاده سازی صحیح آن نهفته است نه یک برگ کاغذ</p><h5>پیامدهای خرید گواهینامه ایزو :</h5><p>1- به احتمال خیلی زیاد <a href="https://datissystem.com/">گواهینامه </a>از شرکت با هویت جعلی تهیه خواهد شد</p><p>2- شما مبلغ گزافی بابت تهیه یک برگ کاغذ پرداخت می کنید</p><p>3- بازار گواهینامه های جعلی را رونق می دهید و افراد غیر متخصص و صرفا دلال از این موضوع بیشترین بهره را خواهند برد .</p><p>4- ارزش و مزایای  واقعی خدمات مشاوره تخصصی و استانداردهای ایزو را تجربه نخواهید کرد.</p><p> </p><p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دلالی ایزو </span></strong></p><p>افراد و شرکت های متعددی تحت عنوان مشاور ( عمدتا دلال) اقدام به فروش<a href="https://datissystem.com/"> گواهینامه ایزو</a> می کنند .</p><p>این موضوع ناشی از تقاضای مشتری ها برای خرید گواهینامه ایزو می باشد .</p><p> </p><p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مشاوران سودجو و غیرمتخصص</span></strong></p><p>بسیاری موارد دیده شده افراد و شرکتهایی تحت عنوان مشاور  با  سازمان ها قرارداد مشاوره بسته اند و بدون ارائه تضمین های لازم و  به دلیل عدم  توانایی در آموزش و اجرای صحیح استاندارد مورد نظر با دریافت مبالغی (پیش پر داخت ) کار  را نیمه کاره رها کرده اند .</p><p class="mtf tagcloud single_post"><span>نشانه گذاری </span> <a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">اخذ ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">اشتباهات متداول در اخذ ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">خرید گواهینامه ایزو</a><a rel="tag" href="https://datissystem.com/tag/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/">گواهینامه ایزو</a></p><p> </p> 1397|7|15|0 10|38 http://datissystem.wblog.xyz/post/7 ایزو 10015 چیست http://datissystem.wblog.xyz/post/6 <span class="s_category"> </span> <span class="more_meta"> </span><div class="entry-content inside_single" itemprop="description"><div class="vc_row wpb_row row clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container grid_12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p>SoftExpert راه حل نرم افزاری پیشرفته و جامع را برای مدیریت صحیح و آموزش فراهم می کند که به نیازهای نیازهای مختلف</p><p>مقررات جهانی مطابقت دارد.</p><p>SoftExpert Excellence Suite (سوئیت سوئیت) کمک می کند شرکت های مطابق با <a href="https://datissystem.com/">ISO</a> 10015،</p><p>در حالی که کاهش هزینه ها،  به حداکثر رساندن موفقیت، افزایش بهره وری و کاهش خطرات.</p><h2>اخذ ایزو 10015</h2><p>راه حل SoftExpert سازمان ها را قادر می سازد تا به آسانی برآورده سازد الزامات <a href="https://datissystem.com/">ISO 10015</a>، منابع را برای مدیریت مهارت</p><p>ها، آموزش ها، برنامه ها، برنامه های عملیاتی، شاخص ها، فرآیندها و دیگر موارد، افزایش بهره وری سازمان، کاهش کارآیی</p><p>و زباله ها، فراهم سازد.</p><h2>ایزو آموزش</h2><p>با قابلیت همکاری آنلاین، سازمان ها و مدیران می توانند در مورد ابتکارات انطباق با دیگران، تیم ها، دفاتر و واحد های کسب و</p><p>کار با رویکرد سیستماتیک و یکپارچه برای به دست آوردن تعالی در مدیریت صلاحیت و آموزش، ارتباط برقرار کرده و به روز شوند.</p><h2>مزایای اصلی  ایزو 10015</h2><p>این استاندارد راهنمایی در زمینه تکنولوژی آموزشی و یادگیری سازمانی را فراهم می کند و به طور</p><p>خاص بر نیازهای تجاری متمرکز است.</p><p>شرکت هایی که در حال حاضر از سیستم های مدیریت کیفیت <a href="https://datissystem.com/">ایزو 9001</a> استفاده می کنند، می توانند</p><p>ایزو 10015 را به راحتی درک و اجرا کنند.</p><h2>ایزو 10015</h2><p>ایزو 10015 استاندارد مبتنی بر فرایند است و ساده و عملی است.</p><p>سازمان هایی که ایزو 9001 را اجرا نکرده اند می توانند از استاندارد<a href="https://datissystem.com/"> ISO 10015 </a>برای افزایش کارایی و</p><p>کارایی HR خود استفاده کنند.</p><p>استاندارد آموزش متصل به نیازهای عملیاتی روزانه و اهداف استراتژیک است.</p><p>این سرمایه گذاری آموزشی را به دستاوردهای بهره وری  تبدیل می کند.</p><p>این امر همچنین به حفظ استعدادهای کلیدی و رشد حرفه ای آنها کمک می کند.</p></div></div></div></div></div></div></div><p> </p> 1397|7|15|0 10|37 http://datissystem.wblog.xyz/post/6 اعتبار گواهینامه ایزو http://datissystem.wblog.xyz/post/5 <span class="s_category"> </span> <span class="more_meta"> </span><div class="entry-content inside_single" itemprop="description"><div class="vc_row wpb_row row clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container grid_12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><h4>مراجع صدورگواهینامه ایزو</h4><p>اعتبار <a href="https://datissystem.com/">گواهینامه ایزو</a> : شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ( CB:Certification Body ) را مرجع صادرکننده می نامند .</p><p>مرجع صادرکننده بایستی با رعایت الزامات اجباری براساس استاندارد <a href="https://www.iso.org/standard/61651.html">ISO17021</a>  توسط یک ارگان دولتی یا غیرانتفاعی معتبر اعتبار بخشی شده باشد.</p><p>هرکشور یک ارگان  اعتباربخشی ( AB:Accreditation Body) دولتی دارد .</p><p>برای مثال ارگان اعتباربخشی ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) می باشد .</p><h5>فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی <a href="https://datissystem.com/">IAF</a></h5><p>ارگان های دولتی اعتباربخشی اکثر کشورهای جهان عضو  (فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی) IAF می باشند .</p><p>سایت رسمی <a href="https://datissystem.com/">IAF </a>( فدراسیون بین المللی اعتبار بخشی )  :   <span style="color: rgb(255, 0, 0);">https://www.iaf.nu</span></p><p>یکی از روش های مطمئن جهت بررسی اعتبار مرجع صدورگواهینامه با مرجع اعتبار دولتی سایت  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">https://www.iaf.nu</span> می باشد .</p></div></div></div></div></div></div></div><p> </p> 1397|7|15|0 10|36 http://datissystem.wblog.xyz/post/5 اخذ ایزو http://datissystem.wblog.xyz/post/4 <span class="s_category"> </span> <span class="more_meta"> </span><div class="mbf"><div itemprop="image" class="image-container"> <img width="640" height="472" alt="اخذ ایزو" class="attachment-full size-full wp-post-image" src="https://datissystem.com/wp-content/uploads/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C.jpg" /><div class="caption">ا</div></div><strong>اخذ ایزو</strong></div><div class="entry-content inside_single" itemprop="description"><div class="vc_row wpb_row row clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container grid_12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_text_column wpb_content_element "><div class="wpb_wrapper"><p><strong>اخذ ایزو</strong>  ابزار مفیدی برای اعتبار بخشی ست ، با نمایش این که خدمات یا محصولات شما انتظارات مشتریان شما را برآورده می کند .<br /> در برخی صنایع داشتن گواهینامه یک الزلم قانونی یا قراردادی ست .</p><h4><strong>سازمان ISO گواهینامه ایزو صادر نمی کند </strong></h4><p>در سازمان ISO ، استانداردهای بین المللی تدوین می گردد .</p><p>از قبیل ایزو 9001 و ایزو 14001 ، ولیکن سازمان ISO درگیر صدورگواهینامه ایزو نمی شود و گواهینامه ایزو صادر نمی کند.<br /> این کار توسط مراجع صدورگواهینامه ایزو انجام  می شود .<br /> در نتیجه یک شرکت یا سازمان نمی تواند توسط سازمان <a href="https://datissystem.com/">ISO </a>گواهینامه بگیرد.<br /> هرچند کمیته ممیزی انطباق ISO : ( CASCO ) تعدادی استاندارد مرتبط با فرآیند صدورگواهینامه تدوین کرده است که توسط مراجع صدورگواهینامه ایزو مورد استفاده قرارمی گیرد .</p><h4><strong>زمان اخذ ایزو اخذ ایزو شما بایستی : </strong></h4><ul><li>چندین مرجع صدورگواهینامه ایزو را ارزیابی کنید</li><li>بررسی کنید آیا مرجع صدورگواهینامه ایزو از استانداردهای مربوطه CASCO پیروی می کند .</li><li>بررسی کنید ایا اعتبار بخشی شده است . اعتبار بخشی اجباری نیست و مرجع بدون اعتباربخشی لزوما به</li><li>معنی ناشناس و فاقد ارزش بودن نیست و می تواند به صورت مستقل صلاحیت داشته باشد . برای یافتن</li><li>مرجع صدورگواهینامه ایزو اعتباربخشی شده با مرجع اعتباربخشی ملی در کشور خود تماس بگیرید .</li></ul><h4><strong>گواهینامه ایزو</strong></h4><p>به خاطر داشته باشید زمانی که به یک محصول یا سیستم نشان استاندارد ایزو تعلق می گیرد .<br /> نگویید : گواهینامه ایزو<br /> بگویید : گواهینامه ISO9001:2008   ( برای مثال )</p><h4><strong>آیا می توانم از نشان سازمان ایزو استفاده کنم ؟</strong></h4><p>نشان ایزو علامت تجاری ثبت شده است و نمیتواند توسط هیچ شخصی خارج از سازمان ایزو استفاده شود مگر اینکه مجاز شده باشد .<br /> اگر شما می خواهید از نشانی استفاده کنید که نشان دهد گواهینامه دارید بایستی با مرجع صدور گواهینامه ایزو خود تماس بگیرید .</p><h4><strong>دلایل اخذ ایزو </strong><strong>(ISO) </strong></h4><p>هنگامی که صحبت در مورد سازمان ایزو (ISO)  به میان می آید ، این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها نیازمند دریافت <a href="https://datissystem.com/">گواهینامه ایزو</a> (ISO) هستند.<br /> گواهینامه ایزو (ISO) باعث دریافت درآمد بیشتر ، بهبود شرایط شرکت و کیفیت محصول، افزایش رضایت مشتری توسعه یک روحیه حرفه ای ، بهبود قوام عملیات شرکت، رسیدن به شناخت کیفیت بین المللی و بهبود بهره وری، کاهش ضایعات و صرفه جویی در هزینه ها  و افزایش رضایت مشتری می شود.</p><h4><strong>شرایط اخذ ایزو </strong><strong>(ISO)</strong></h4><p>فرآیند صدور گواهینامه بسته به آمادگی سازمان متقاضی، اندازه سازمان، دامنه صدور گواهینامه و محل آنها و …<br /> ممکن است چند هفته تا چند ماه به طول بیانجامد.<br /> در فرایند صدور گواهینامه چهار گام اصلی را باید طی کرد :<br /> آموزش : گام اول شما ، آشنایی  با استاندارد ایزو (ISO)  و آموزش آن است.<br /> همه مردم نیازمند آموزش هستند و کمیت و کیفیت این آموزش وابسته به مسئولیت های هر فرد است .<br /> پیاده سازی آموزش ها که بسته به نوع و بزرگی شرکت از یک تا چندین ماه زمان می رد .</p><h4>ارسال مدارک :</h4><p>شرکت صدور <a href="https://datissystem.com/">گواهینامه ایزو </a>(ISO) بسته به نوع استاندارد ، مدارک و اسناد شرکت را بررسی می کند<br /> که این مدارک شامل فرایندهای تولید ، مستندات سیستم مدیریت، سوابق آموزشی پرسنل ، بررسی مدیریت فرآیندهای<br /> حسابرسی داخلی، توانایی های فنی و عملیات، تعداد پرسنل و آموزش و تجربه آنها- پیروی از مقررات و جنبه های زیست محیطی و اثرات شرکت متقاضی را بررسی می کند.</p><h4>ممیزی اخذ ایزو :</h4><p>پس از پیاده سازی آموزش ها در شرکت و ارسال و بررسی مدارک ، برای دریافت<a href="https://datissystem.com/"> گواهینامه ایزو</a> (ISO) نیازمند ممیزی  از طرف شرکت های CB – Certification Body می باشد.<br /> تعداد ممیزان و روزهای ممیزی نیز بسته به بزرگی و پیچیدگی سازمان متفاوت خواهد بود .<br /> جهت موفقیت در ممیزی لازم است که کارکنان شرکت به خوبی آموزش دیده باشند.<br /> در زمان ممیزی ، ممیزان مشاهدات خود را در دو بند عمده و جزئی اعلام می کنند.<br /> عدم انطباق عمده باعث خواهد شد که شما برای<a href="https://datissystem.com/"> <strong>اخذ ایزو</strong></a> (ISO) تائید نشوید.<br /> عدم انطباق های جزئی باعث تائید نشدن شما نمی شود، معمولاً پیشنهاداتی توسط ممیز است که به بهبود کیفیت سیستم شما کمک می کند.</p><p>https://datissystem.com/</p></div></div></div></div></div></div></div><p> </p> 1397|7|15|0 10|35 http://datissystem.wblog.xyz/post/4 مشاور ایزو کیست http://datissystem.wblog.xyz/post/3 <h1 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 32px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاور ایزو کیست</h1><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://datissystem.com/" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;">گواهینامه</a> ایزو در یک کسب و کار کوچک به نظر می رسد به ویژه چالش برانگیز باشد محدودیت زمان، بودجه و تجربه با</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">صدور گواهینامه ISO 9000 در شرکت های کوچکتر رایج است.</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">با این حال، نیاز به رسیدن به گواهینامه در حال افزایش است در تعداد زیادی از بازارهای اغلب این با درخواست مشتری</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">یا الزام صدور گواهینامه ISO آغاز می شود.</p><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">اخذ ایزو</h2><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">یا یک صاحب کسب و کار کوچک می بیند تعدادی از رقبا تبلیغ “گواهینامه ISO 9001” و این نیاز آشکار می شود.</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">در بعضی موارد، یک کسب و کار کوچک، نیازهای گواهینامه را به عنوان راهی برای بهبود عملیات تجاری خود یا آمادگی برای رشد می بیند.</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">صرف نظر از دلیل رانندگی نیاز به گواهینامه ایزو، شماری از سوالات به ذهن می آیند:</p><h3 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">گواهینامه ISO چیست؟</h3><h3 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">چه چیزی در فرآیند گواهینامه ISO دخیل است؟</h3><h3 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">الزامات گواهینامه ایزو 9001 چیست؟</h3><h3 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا کسب و کار کوچک می تواند گواهینامه ایزو 9001 باشد؟</h3><h3 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">هزینه صدور گواهینامه ISO چیست؟</h3><h3 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">چگونه می توانم از گواهینامه ISO 9001 شروع کنم؟</h3><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاوران ایزو در راه حل های Core Business Solutions از زمان شروع فعالیت شرکت در سال 2000 به شرکت های کوچک<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />کمک می کنند تا  شروع به کار کنند.</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاور ایزو کیست</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">از آن به بعد صدها کسب و کار کوچک را به ارائه گواهینامه ISO 9001 با ارائه چندین گزینه <a href="https://datissystem.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88/" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;"> مشاوره ایزو</a>  کمک کردیم.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />هر یک از گزینه های مشاوره ایزو برای شرکت های کوچک که برای کمک به صدور گواهینامه ایزو 9001 تلاش می کنند،<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />برای نقطه شروع مشترک است.</p><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">رویکرد صدور <a href="https://datissystem.com/" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;">گواهینامه ISO </a></h2><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">در تمام برنامه های مشاوره ای <a href="https://datissystem.com/">ISO 9000</a> ما بر روی کمک به شما برای به دست آوردن بیشترین مزیت صدور گواهینامه ISO 9001<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />تمرکز می کنیم.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />این به مراتب فراتر از سادگی نشان دادن نحوه دریافت گواهینامه است.</p><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">گواهینامه <a href="https://datissystem.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-9001-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;">ایزو 9001</a></h2><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">گواهینامه<a href="https://datissystem.com/"> ایزو 9001</a> باید بیشتر از “چک کردن یک جعبه” در مورد الزامات ISO مشتری باشد.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />هنگامی که گواهینامه ISO دارید، مشتریان شما باید یک تفاوت قابل اندازه گیری در عملکرد خود داشته باشند<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />که باید رضایت مشتری را افزایش دهد.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />بنابراین، از ابتدای فرآیند <a href="https://datissystem.com/">صدور گواهینامه</a>، ما به شما نحوه استفاده از<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />فرآیند ISO برای تقویت فرآیندهای کسب و کار و تأثیر فرهنگ شرکت شما را نشان خواهیم داد.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />ما این کار را با تاکید بر سه ارزش اصلی ایزو انجام می دهیم:<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />مهم این است که : فرآیند ISO باید نتایج را بهبود بخشد و این به مشتریان شما اهمیت دارد.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />کار آن را انجام دهید: فرآیند <a href="https://datissystem.com/">ISO </a>باید با روش کاری شما سازگار باشد و برای شرکت شما کار کند.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />آخرین کار را انجام دهید: فرآیند ISO باید روندهای طولانی مدت را انجام دهد که آزمون زمان را تضمین می کند.</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">https://datissystem.com/</span></p> 1397|7|2|1 11|50 http://datissystem.wblog.xyz/post/3 اخذ ایزو http://datissystem.wblog.xyz/post/2 <div class="mbf" style="outline: none; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(122, 122, 122); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 40px !important;"><div class="image-container" itemprop="image" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><img width="640" height="472" src="https://datissystem.com/wp-content/uploads/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="اخذ ایزو" srcset="https://datissystem.com/wp-content/uploads/فروش-تلفنی.jpg 640w, https://datissystem.com/wp-content/uploads/فروش-تلفنی-500x369.jpg 500w, https://datissystem.com/wp-content/uploads/فروش-تلفنی-300x221.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px auto; border: none; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto;" /><div class="caption" style="outline: none; padding: 4px 10px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; bottom: 20px; left: auto; z-index: 99; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(29, 30, 32); right: 20px;">اخذ ایزو</div></div><div class="description mt" style="outline: none; padding: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 20px !important;"><span style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">اخذ ایزو</span></div></div><div itemprop="description" class="entry-content inside_single" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(122, 122, 122); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="vc_row wpb_row row clearfix" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px auto; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; width: auto; position: relative; zoom: 1;"><div class="wpb_column vc_column_container grid_12" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; position: relative; width: 812.094px;"><div class="vc_column-inner " style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="wpb_wrapper" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="wpb_text_column wpb_content_element " style="outline: none; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="wpb_wrapper" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"><strong>اخذ ایزو</strong></h2><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"><strong>اخذ ایزو</strong> ابزار مفیدی برای اعتبار بخشی ست ، با نمایش این که خدمات یا محصولات شما انتظارات مشتریان شما را برآورده می کند .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />در برخی صنایع داشتن گواهینامه یک الزلم قانونی یا قراردادی ست .</p><h4 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"><strong>سازمان ISO گواهینامه ایزو صادر نمی کند</strong></h4><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">در سازمان ISO ، استانداردهای بین المللی تدوین می گردد .</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">از قبیل ایزو 9001 و ایزو 14001 ، ولیکن سازمان <a href="https://datissystem.com/">ISO </a>درگیر صدورگواهینامه ایزو نمی شود و گواهینامه ایزو صادر نمی کند.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />این کار توسط مراجع صدورگواهینامه ایزو انجام می شود .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />در نتیجه یک شرکت یا سازمان نمی تواند توسط سازمان ISO گواهینامه بگیرد.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />هرچند کمیته ممیزی انطباق ISO : ( CASCO ) تعدادی استاندارد مرتبط با فرآیند صدورگواهینامه تدوین کرده است که توسط مراجع صدورگواهینامه ایزو مورد استفاده قرارمی گیرد .</p><h4 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"><strong>زمان اخذ ایزو اخذ ایزو شما بایستی :</strong></h4><ul style="outline: none; padding: 0px 0px 0px 25px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; list-style: circle;"><li style="outline: none; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">چندین مرجع صدورگواهینامه ایزو را ارزیابی کنید</li><li style="outline: none; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">بررسی کنید آیا مرجع صدورگواهینامه ایزو از استانداردهای مربوطه CASCO پیروی می کند .</li><li style="outline: none; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">بررسی کنید ایا اعتبار بخشی شده است . اعتبار بخشی اجباری نیست و مرجع بدون اعتباربخشی لزوما به</li><li style="outline: none; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">معنی ناشناس و فاقد ارزش بودن نیست و می تواند به صورت مستقل صلاحیت داشته باشد . برای یافتن</li><li style="outline: none; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">مرجع صدورگواهینامه ایزو اعتباربخشی شده با مرجع اعتباربخشی ملی در کشور خود تماس بگیرید .</li></ul><h4 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"><strong>گواهینامه ایزو</strong></h4><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">به خاطر داشته باشید زمانی که به یک محصول یا سیستم نشان استاندارد ایزو تعلق می گیرد .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />نگویید : گواهینامه ایزو<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />بگویید : گواهینامه ISO9001:2008 ( برای مثال )</p><h4 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"><strong>آیا می توانم از نشان سازمان ایزو استفاده کنم ؟</strong></h4><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">نشان ایزو علامت تجاری ثبت شده است و نمیتواند توسط هیچ شخصی خارج از سازمان ایزو استفاده شود مگر اینکه مجاز شده باشد .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />اگر شما می خواهید از نشانی استفاده کنید که نشان دهد گواهینامه دارید بایستی با مرجع صدور <a href="https://datissystem.com/">گواهینامه ایزو </a>خود تماس بگیرید .</p><h4 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"><strong>دلایل اخذ ایزو </strong><strong>(ISO)</strong></h4><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">هنگامی که صحبت در مورد<a href="https://datissystem.com/"> سازمان ایزو</a> (ISO) به میان می آید ، این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها نیازمند دریافت گواهینامه ایزو (ISO) هستند.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />گواهینامه ایزو (ISO) باعث دریافت درآمد بیشتر ، بهبود شرایط شرکت و کیفیت محصول، افزایش رضایت مشتری توسعه یک روحیه حرفه ای ، بهبود قوام عملیات شرکت، رسیدن به شناخت کیفیت بین المللی و بهبود بهره وری، کاهش ضایعات و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش رضایت مشتری می شود.</p><h4 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"><strong>شرایط اخذ ایزو </strong><strong>(ISO)</strong></h4><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">فرآیند صدور گواهینامه بسته به آمادگی سازمان متقاضی، اندازه سازمان، دامنه صدور گواهینامه و محل آنها و …<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />ممکن است چند هفته تا چند ماه به طول بیانجامد.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />در فرایند صدور گواهینامه چهار گام اصلی را باید طی کرد :<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />آموزش : گام اول شما ، آشنایی با<a href="https://datissystem.com/"> استاندارد ایزو </a>(ISO) و آموزش آن است.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />همه مردم نیازمند آموزش هستند و کمیت و کیفیت این آموزش وابسته به مسئولیت های هر فرد است .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />پیاده سازی آموزش ها که بسته به نوع و بزرگی شرکت از یک تا چندین ماه زمان می رد .</p><h4 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ارسال مدارک :</h4><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">شرکت صدور گواهینامه ایزو (<a href="https://datissystem.com/">ISO</a>) بسته به نوع استاندارد ، مدارک و اسناد شرکت را بررسی می کند<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />که این مدارک شامل فرایندهای تولید ، مستندات سیستم مدیریت، سوابق آموزشی پرسنل ، بررسی مدیریت فرآیندهای<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />حسابرسی داخلی، توانایی های فنی و عملیات، تعداد پرسنل و آموزش و تجربه آنها- پیروی از مقررات و جنبه های زیست محیطی و اثرات شرکت متقاضی را بررسی می کند.</p><h4 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ممیزی اخذ ایزو :</h4><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">پس از پیاده سازی آموزش ها در شرکت و ارسال و بررسی مدارک ، برای دریافت گواهینامه ایزو (ISO) نیازمند ممیزی از طرف شرکت های CB – Certification Body می باشد.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />تعداد ممیزان و روزهای ممیزی نیز بسته به بزرگی و پیچیدگی سازمان متفاوت خواهد بود .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />جهت موفقیت در ممیزی لازم است که کارکنان شرکت به خوبی آموزش دیده باشند.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />در زمان ممیزی ، ممیزان مشاهدات خود را در دو بند عمده و جزئی اعلام می کنند.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />عدم انطباق عمده باعث خواهد شد که شما برای <strong><a href="https://datissystem.com/">اخذ ایزو</a></strong> (ISO) تائید نشوید.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />عدم انطباق های جزئی باعث تائید نشدن شما نمی شود، معمولاً پیشنهاداتی توسط ممیز است که به بهبود کیفیت سیستم شما کمک می کند.</p></div></div></div></div></div></div></div> 1397|7|2|1 11|51 http://datissystem.wblog.xyz/post/2 فروش گواهینامه ایزو http://datissystem.wblog.xyz/post/1 <article class="r_post introfx hentry post-4733 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-276 tag-75 tag-939 tag-940 tag-103" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(122, 122, 122); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="mbf" style="outline: none; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; margin-bottom: 40px !important;"><div class="image-container" itemprop="image" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><img width="150" height="150" src="https://datissystem.com/wp-content/uploads/ims-150x150.gif" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="فروش گواهینامه ایزو" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px auto; border: none; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto;" /><div class="caption" style="outline: none; padding: 4px 10px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; bottom: 20px; left: auto; z-index: 99; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(29, 30, 32); right: 20px;">فروش گواهینامه ایزو</div></div><div class="description mt" style="outline: none; padding: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 20px !important;"><span style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">فروش گواهینامه ایزو</span></div></div><div itemprop="description" class="entry-content inside_single" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><h1 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 32px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"> فروش گواهینامه ایزو</h1><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">فروش<a href="https://datissystem.com/"> <font face="inherit"><span style="outline-color: initial; outline-width: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; transition-duration: 0.1s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: color;">گواهینامه</span></font> ایزو</a> تعریف  ایزو در ایران کمی متفاوت از کشورهای توسعه یافته می باشد . در اکثر سازمان و شرکت ها و واحدهای صنفی ایزو به عنوان کالایی لوکس شناخته شده که بودن آن زمانی توجیح دارد که بخواهیم کیفیت کار و محصول خودرا به نمایش بگذاریم آن هم زمانی که گردش کار و عملکرد مالی مجموعه ما در حالت خوب و سوددهی قراردارد و<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />برای خالی نبودن عریضه گواهی نامه ایزو را نیز به مجموعه افتخارات خود اضافه می کنیم .</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">این رویکرد عواقبی را به دنبال دارد از آنحا که اکثر شرکت ها در بهترین حالت سعی در میان بر زدن و دریافت گواهینامه با کمترین قیمت و کوتاهترین زمان ممکن دارند باعث ایجاد بازاری برای خرید و فروش گواهینامه می گردد. و چون نظارت موثری نیز وجودندارد .</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">عملا <a href="https://datissystem.com/">گواهینامه ایزو </a>اعتبار و ماهیت اصلی خودرا از دست داده و ابزاری برای تجارت شده است .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />بسیارند متولیان و صادرکنندگان گواهینامه های ایزو که حتی شرکت ثبت شده ای ندارند و به راحتی با ایجاد یک سایت به زبان انگلیسی اقدام به صدور گواهینامه های ایزو برای شرکت های مختلف می کنند .</p><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">فروش گواهینامه ایزو</h2><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">فروش گواهینامه های ایزو معمولا به دلایل زیر صورت می گیرد .</p><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"> فروش گواهینامه ایزو : مناقصه</h2><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">گواهینامه ایزو به عنوان عاملی امتیاز آور در بسیاری مناقصات وجود دارد . بسیاری موارد دیده شده شرکت هایی که متقاضی خرید <a href="https://datissystem.com/">گواهینامه ایزو </a>با تاریخ ثبت یک سال قب از زمان گواهینامه هستند و البته صادرکنندگانی که این کار را به راحتی انجام می دهند . و این کار به عنوان تجارتی برد- برد برای طرفین مطلوب می باشد .</p><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"> فروش گواهینامه ایزو :الزام سازمانی</h2><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">برخی سازمان های دولتی زیرمجموعه ها و ذینفعان خود را ملزم به دریافت<a href="https://datissystem.com/"> گواهینامه ایزو</a> می کنند.<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />البته در این مورد هر از گاهی نظارت ها و سرکشی هایی برای تایید و صحت گواهینامه های ایزو صورت می گیرد که عمدتا تشریفاتی بوده و بازهم معامله  برد-برد در اکثر موارد برای خریدار و فروشنده گواهینامه ایزو اتفاق می افتد .</p><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"> فروش گواهینامه ایزو  :تبلیغات و چشم و هم چشمی</h2><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">تبلیغات و چشم و هم چشمی نیز بخشی از بازار خرید و فروش <a href="https://datissystem.com/">گواهینامه های ایزو</a> را رونق می دهد .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />البته لازم به ذکر است در این مورد عدم آگاهی خریدار و یا تلقی اشتباه ایشان نسبت به موضوع معامله باعث این اتفاق می گردد .</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">در واقع نوعی عدم آگاهی و پیروی کورکورانه از هم صنفی ها . این وضعیت معمولا در زمان رونق اقتصادی اتفاق می افتد و در اکثر موارد بازهم معامله برد- برد هست البته با کمی سود بیشتر برای فروشنده .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />مواردی که در بالا بیان شد به نوعی بازگویی واقعیات بوده و قصد توهین به شخص یا شرکت  خاصی وجود ندارد .<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />و قطعا قضاوت هدف نگارش این نوشته نمی باشد.چرا که هریک از فعالان این حوزه بسته به نیاز و درخواست بازار<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;" />اقدام به ارائه خدمات متناسب نموده و درخواست و نیاز بازار بر اساس قوانین و الزامات کلان تری شکل می گیرند .</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">افراد   در گوگل  با درج عبارات و کلمات  زیر بدنبال ایزو هستند.</p><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">نحوه اخذ ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">مراحل اخذ ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">چگونگی اخذ ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">آموزش اخذ ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">نحوه اخذ گواهینامه ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">مراحل اخذ گواهینامه ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">چگونگی اخذ گواهینامه ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">آموزش اخذ گواهینامه ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">مراکز ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">شرکتهای ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">CB های ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">استاندارد ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">نحوه اخذ استاندارد ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">نحوه گرفتن استاندارد ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">مراحل دریافت استاندارد ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">چگونگی دریافت استاندارد ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو چیست؟</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">چگونه ایزو بگیریم ؟</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">برای ایزو از کجا شروع کنیم؟</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو چه کاربردی دارد؟</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">مزایای ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">محاسن ایزو</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو و صادرات</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو و واردات</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو و تبلیغات</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو و سازمان ملی استاندارد</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در ایران</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در تهران</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در شهرری</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در اراک</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در قم</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در البرز</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در کرج</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در سمنان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در مشهد</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در سیستان و بلوچستان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در چهاردانگه</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در شمس آباد</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در قزوین</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در رشت</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در مازندران</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در تبریز</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در همدان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در شیراز</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در زنجان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در اردبیل</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در کردستان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در کرمانشاه</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در نهاوند</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در خوزستان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در اهواز</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در کیش</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در آبادان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در چهارمحال و بختیاری</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در خرم آباد</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در اصفهان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در ارومیه</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در یزد</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در بوشهر</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در اندیمشک</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در طبس</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو ایلام</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در مهاباد</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در عسلویه</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو ایرانشهر</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزودر اندیمشک</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در کازرون</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزوساوه</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در خراسان شمالی</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در خراسان جنوبی</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در خراسان رضوی</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو در کرمان</h5><h5 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">ایزو بجنورد</h5><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">متقاضیان با ثبت  چنین کلمات کلیدی در گوگل بدنبال  ایزو هستند.</p><p style="outline: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; word-break: break-word; color: rgb(0, 0, 0);">با ما درارتباط باشید.</p><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);"><a href="https://www.datissystem.com/" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s ease-in-out 0s;">ایزو</a></h2><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">اینستاگرام</h2><h2 style="outline: none; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 26px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 71, 71);">مشاورIMS</h2></div></article><p class="mtf tagcloud single_post" style="outline: none; margin-bottom: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: datis, Roboto, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; word-break: break-word; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 40px !important;"><span style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">نشانه گذاری </span><a href="https://datissystem.com/tag/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/" rel="tag" style="outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;">ایزو</a><a href="https://datissystem.com/tag/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/" rel="tag" style="outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;">فروش گواهینامه ایزو</a><a href="https://datissystem.com/tag/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/" rel="tag" style="outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;">مشاورایزو</a><a href="https://datissystem.com/tag/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/" rel="tag" style="outline: none; padding: 6px 12px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(134, 134, 134); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(241, 241, 241); font-size: 13px !important;">گواهینامه ایزو</a></p> 1397|7|2|1 11|48 http://datissystem.wblog.xyz/post/1